învăţământ pe care o reprezintă.

Calitatea de membru al CSE se dobândeşte prin vot democratic în cadrul fiecărei clase. Fiecare membru al CSE reprezintă nu doar interesele clasei din care provine, ci interesele tuturor elevilor din şcoală.

 

   CSE îşi desemnează reprezentantul, elev în clasele IX – XII/XIII sau din învăţământul postliceal, pentru a participa ca membru de drept la şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii cu drept de contrasemnare în probleme care îi privesc pe elevi.

 

Strategia constituirii CSE

 La începutul anului şcolar, consilierul educativ din fiecare unitate de învăţământ va asigura suportul informativ diriginţilor cu privire la procesul de desfăşurare a alegerilor reprezentaţilor claselor (V-XII/XIII).

 

 

Procedura alegerilor pentru biroul executiv C. Ş. E. :

 • Se aleg reprezentanţii claselor la începutul anului şcolar (20 sept.-11 oct.)
 • Preşedintele CSE este ales prin vot direct şi secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ. In funcţie de numărul de elevi din unitatea de învăţământ pot fi aleşi unul sau doi vicepreşedinţi (pana la 500 de elevi un vicepreşedinte, intre 500 si 800 de elevi 2 vicepreşedinţi, si peste 800 de elevi 3 vicepreşedinţi). Vicepreşedintele/ţii vor fi aleşi ca urmare a obţinerii locurilor doi/trei la alegeri.
 • Secretarul este ales prin vot de către membrii CSE
 • Consilierul educativ anunţă calendarul alegerilor , la nivel de unitate de învăţământ (termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură , validarea dosarelor , perioada alegerile propriu-zise ) .
 • Candidaturile se depun pe baza unui dosar de candidatură ce trebuie să conţină: Curriculum Vitae al candidatului (în format Europass), plan de activităţi pentru C. Ş. E. pe anul şcolar respectiv, scrisoare de motivaţie şi acordul părintelui (pentru validare trebuie să conţină toate aceste documente) şi vor fi centralizate şi validate la nivel naţional.
 • Campania electorala propriu – zisă, poate dura pana in ziua premergătoare alegerilor ( se elaborează şi se distribuie afişe, fluturaşi şi alte materiale specifice campaniei) care se va finaliza cu susţinerea candidaturii în faţa întregului colectiv al elevilor din unitatea de învăţământ. Unitatea de învăţământ va pune la dispoziţie resursele necesare organizării alegerilor .
 • În cadrul fiecărei scoli se vor organiza dezbateri, fiecare candidat va avea un timp special alocat pentru a-şi prezenta programul de candidatură (prin discurs, prezentare Power Point, filmuleţ de prezentare etc.), restul timpului fiind alocat pentru întrebări din public
 • Alegerile propriu-zise vor fi organizate de către o comisie formată din directorul şcolii/directorul adjunct, consilierul educativ/ profesor psiholog, secretar, foşti membrii ai Consiliului care nu mai participă la alegeri
 • Comisiei îi vor fi puse la dispoziţie tabelele nominale cu elevii din unitatea de învăţământ. Buletinul de vot va fi acordat sub semnătură
 • La alegeri trebuie sa participa observatori externi (membri ai unor ONG-uri, reprezentanţi ai C. J. E., C. N. E., Inspectoratul Şcolar Judeţean, MECTS etc.
 • În şcoală va fi organizat un spaţiu special amenajat pentru desfăşurarea alegerilor într-un mod democratic. Votul se realizează pe buletine de vot stampilate, care vor fi introduse într-o urna sigilată. Deschiderea urnei şi numărarea voturilor este realizată de Comisia de validare după încheierea procesului de votare
 • Votul va avea loc pe parcursul unei zile lucrătoar
 • Doar persoanele care au calitatea de elev au drept de vot.
 • Alegerea aparţine în exclusivitate elevilor. Cadrele didactice nu au drept de vot şi nu se pot împotrivi alegerii elevilor.
 • Se va vota numai pe baza carnetului sau adeverinţei / legitimaţiei de elev vizată la zi.
 • In cazul in care numărul de voturi este egal, se va relua procesul de vot
 • Comisia de validare va întocmi un proces-verbal la închiderea alegerilor.

Şedinţele CSE sunt conduse de către preşedinte iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Aceştia pot fi asistaţi de către consilierul educativ, la iniţiativa CSE.

Şedinţa se suspendă dacă nu sunt prezenţi jumătate plus unu dintre membrii CSE

Dacă reprezentantul unei clase nu poate participa la o şedinţă, acesta este înlocuit de un alt coleg delegat de clasa respectivă.

Dacă locul unui membru al CSE devine vacant, se fac din nou alegeri în clasa din care acesta provine.

Pentru a păstra evidenţa activităţii CSE din şcoală se alcătuieşte Mapa Consiliului Şcolar al Elevilor. Aceasta conţine: 

 • Componenţa CSE
 • Regulamentul CSE
 • Agenda întâlnirilor
 • Procesele-verbale ale întâlnirilor
 • Alte documente ce reprezintă iniţiativele CSE (Rapoarte de activitate, fotografii, proiecte, etc.)

Întrunirile se desfăşoară în mod regulat, conform unui grafic afisat in unitatea de învăţământ.

CSE funcţionează pe baza unui Regulament propriu elaborat de CJE/CME şi adaptat la specificul şi nevoile şcolii, anexă la Regulamentul intern al unităţii de învăţământ .    CSE se poate întruni, la nevoie, în şedinţe extraordinare, şi în afara graficului.. Agenda întâlnirilor se realizează pe baza sugestiilor venite din partea elevilor, prin intermediul reprezentanţilor lor.

Şedinţele pot avea loc în pauze sau după orele de curs.

CSE îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu special amenajat în incinta instituţiei de învăţământ, care va pune la dispoziţia CSE logistica necesară desfăşurării activităţii acestuia.

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©