• alege modalităţi de a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
 • se autosesizează privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii
 • apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor ;
 • contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii(absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);
 • veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin preşedintele consiliului;
 • iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare;
 • sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
 • organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.);
 • organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii;
 • organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă CJE semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile;
 •  

  Consiliul Şcolar al Elevilor are în componenţă departamente precum:

  • Concursuri şcolare şi extraşcolare;
  • Cultură, educaţie şi programe şcolare;
  • Sport şi programe de tineret;
  • Avocatul Elevului
  • Mobilitate, informare, formare şi consiliere

  Concursuri şcolare şi extraşcolare

  Acest departament se ocupă de organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară.

  Cultură, educaţie si programe şcolare

  Departamentul se ocupa de : 

   • informare cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru elevi, activităţi educative,programe şcolare în curs de desfăşurare
   • implicarea CJE în respectiva activitate (eveniment cultural, oportunitate educativă, programe destinate elevilor) prin realizarea de parteneriate între CJE şi organizatori
   • organizarea activităţilor specifice, proprii CJE , în colaborare cu ISJ, MECTS, alte instituţii sau ONG-uri de tineret.

   

  Sport şi programe de tineret

  Departamentul Sport va avea în componenta sa membrii CJE din licee sportive şi nu numai, care vor dezvolta o strategie de promovare a unei vieţi sănătoase prin activităţi de tipul :

   • campanii de informare;
   • activităţi propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase;
   • organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate, etc.

   

  Avocatul Elevului 

  Obiectivele acestui departament (conform strategiei Avocatul Elevului 2009) sunt :

   • respectarea drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare
   • înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;
   • asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea succesului profesional şi social;
   • însuşirea unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate, în clasă, interacţiunea, incluziunea, cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit – între elevi;
   • crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea socială, astfel încât fiecare elev să simtă că este parte integrantă a acelei şcoli(şcoala percepută ca organizaţie);
   • dezvoltarea unui sistem stabil şi eficient de cooperare a şcolii cu familia şi comunitatea în vederea sprijinirii tuturor elevilor (şi a familiilor lor) pentru a putea depăşi momentele dificile şi problemele întâlnite.

   

  Mobilitate, Informare, Formare si Consiliere

  Acest departament se constituie în cadrul CE , pe baza unui parteneriat între instituţia şcolară şi programul european EYCA, care oferă următoarele facilităţi:

   

  Mobilitate – distribuţia cardurilor Euro 26

   

  Informare:

  • provider informaţie de calitate
  • dezvoltarea unor “jurnalişti de tineret”
  • realizarea de sondaje / aplicarea chestionarelor
  • informarea permanentă asupra oportunităţilor pentru tineret, evenimente culturale, utilităţi, evenimente locale, pentru tineret

  Formare de noi lideri din rândul elevilor, de tineri voluntari care sa aducă apoi schimbarea si in mediul local

  Consiliere – suport informativ si ajutător elevilor pentru problemele întâmpinate

   

  Acestea sunt conduse de către un director de departament.

  CŞE promovează cooperarea, parteneriatul, munca în echipă, dezvoltarea personală a elevilor

  Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
  Copyright 2012

  ©