COMPONENŢA C.Ş.E.  ATRIBUŢII

 

Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul

- reprezintă Biroul Executiv al CSE .

- elaborează ordinea de zi şi se asigura de respectarea ei.

- păstrează evidenţa proiectelor elaborate şi a iniţiativelor CSE.

- intermediază legătura cu organizaţiile cu care CSE colaborează.

 

 

 

Atribuţiile preşedintelui

- conduce întrunirile şi se asigură că discuţiile respectă punctele menţionate pe agenda de lucru.

- participă la şedinţele Consiliului de Administraţie al Şcolii în cadrul căruia reprezintă interesele elevilor.

- asigură respectarea Regulamentului CSE.

- păstrează ordinea şi disciplina în cadrul şedinţelor CSE.

- reprezintă CSE la evenimentele la care este invitat.

- se consultă cu CSE înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele CSE.

- reprezintă elevii şcolii în CLE/CJE.

- comunică CSE hotărârile luate în cadrul CJE şi veghează la îndeplinirea sarcinilor primite.

- verifică periodic actualizarea dosarelor CSE.

- semnează procesele-verbale la sfârşitul şedinţelor.

- îndeplineşte şi alte atribuţii şi însărcinări date de CJE.

 

Atribuţiile vicepreşedintelui

 - preia atribuţiile preşedintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a le indeplini, şi colaborează cu acesta în privinţa organizării CSE, implementării şi organizării de proiecte, promovării CSE.

- exercită şi atribuţiile ce îi sunt delegate de către preşedinte sau de CSE.

 

Atribuţiile secretarului

 - asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului.

- redactează procesele-verbale ale şedinţelor.

- semnează procesele verbale ale şedinţelor şi le depune în Mapa CSE.

- actualizează dosarele CSE.

- poate îndeplini şi alte responsabilităţi primite din partea consiliului, preşedintelui sau a vicepreşedintelui.

 

Membrii CŞE. Atribuţiile membrilor.

- informarea colegilor de clasă privind deciziile şi dezbaterile de la întruniri;

- desemnarea unui înlocuitor (dacă nu poate participa la o şedinţă);

- susţinerea în CSE, spre dezbatere, a propunerilor colegilor de clasă;

- sesizarea CSE cu privire la neregularităţile pe care le observă în şcoală;

- propunerea de proiecte;

- participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor;

- respectarea Regulamentul de ordine interioară a şcolii şi a Regulamentului CSE;

- asigurarea legăturii între clasa pe care o reprezintă şi CSE;

- formulareapropunerii de demitere a preşedintelui, vicepreşedintelui sau a secretarului, în situaţia în care sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetenţă din partea acestora.

 

Ce sunt departamentele C. Ş. E.? La ce folosesc?

Departamentele din cadrul unui C. Ş. E. sunt comisii specializate pe un anumit tip de activitate (mediu / ecologie, cultural-artistic, de sport, financiar, de informare, Avocatul Elevului, mobilitate, informare si formare etc.). Fiecare departament are un director de departament şi membrii din C.Ş.E sau din rândul elevilor.

 

Cu cine trebuie să conlucreze un C. Ş. E.?

 C. Ş. E. colaborează cu conducerea unităţii de învăţământ, profesori, autorităţi locale, ONG-uri de tineret, organizaţii care corespund profilului, asociaţiile de părinţi .

 

Cum se transmite informaţia între C. Ş. E si elevi?

Comunicarea este cel mai important lucru într-o echipă. Aşadar, pentru a comunica cu membrii C. Ş. E., se recomandă crearea unui grup de discuţii unde să poată fi semnalate probleme, şi unde să fie anunţate din timp şedinţele. De asemenea, C. Ş. E. poate avea un panou informativ, unde să fie prezentată activitatea şi să fie anunţate viitoarele actiuni. Legătura cu fiecare clasă trebuie ţinută prin membrii C. Ş. E., care au obligaţia să-şi anunţe colegii de fiecare activitate desfăşurată de C. Ş. E. şi, de asemenea, să comunice conducerii C. Ş. E. fiecare propunere venită din rândul elevilor.

 

Cine poate participa la o şedinţă C. Ş. E.?

La şedinţele C. Ş. E. participă obligatoriu reprezentantul din fiecare clasă şi membrii departamentelor. Cadrele didactice sau alte persoane externe trebuie să aibă acceptul majorităţii C. Ş. E. pentru a participa la şedinţe.

Drepturi

Activitatea şi prezenţa la şedinţe a fiecărui membru este trecută în Mapa C.Ş.E.  La încheierea unui an de activitate cei care au participat activ la şedinţe şi s-au implicat în activităţi primesc diplome şi adeverinţe semnate de către preşedintele C.Ş.E şi de directorul unităţii şcolare.

C.Ş.E. poate găsi şi alte modalităţi de a-şi recompensa membrii implicaţi (tabere, excursii, premii etc.)

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©