Corp Profesoral

CORP PROFESORAL - format din totalitatea cadrelor didactice, didactic auxiliar şi maiştri instructori, grupati pe arii curriculare şi catedre.

  I. Aria Curriculară "LIMBĂ ŞI COMUNICARE"     

Catedra: LIMBA ROMÂNĂ

prof. Rusu Mariana - diriginte 12A (zi) şi XI A (frecvenţă redusă)

prof. Codreş Carmen Mariana - diriginte 9A (zi)

prof. Iancu Claudia

prof. Dima Camelia Loredana

Catedra: LIMBI MODERNE: Limba ENGLEZĂ, Limba FRANCEZĂ

prof. Patraşcu Octavian

prof. Lazăr Vasile Liviu - diriginte I C postliceală

prof. Vasile Mădălina - diriginte IX A (seral)

prof. Zubaşcu Raluca AnaMaria  - diriginte 9B (zi)

prof. Stan Raluca - diriginte XII B (seral) şi IX A (frecvenţă redusă)

prof. Caraman Aura Cătălina

 II. Aria Curriculară "MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢELE NATURII"      

Catedra: MATEMATICĂ

prof. Grecu Diana - diriginte 10A (zi)

prof. Covalea Marinela - diriginte 10B (zi)

prof. Severin Mirela    

Catedra: FIZICĂ

prof. Condac Daniela - - diriginte XII A (seral)

prof. Vasiliu Elena Gabriela

prof. Sava Rodica

Catedra: CHIMIE - BIOLOGIE

1. CHIMIE

prof. Tudorancea Anisoara - diriginte XIII B (seral)

prof. Mitrea Gabriela - diriginte XIII A (seral)

prof. Panait Violeta - diriginte I B postliceală

2. BIOLOGIE       

prof. Burada Nicoleta

prof. Gavrilă Aurelia

III. Aria Curriculară "OM şi SOCIETATE"

Catedra: ISTORIE, SOCIO-UMANE

1. ISTORIE

prof. Anghel Corina Xenia - diriginte 12B (zi)

2. SOCIO-UMANE

prof. Tofan Daniela - diriginte XA (seral) şi X A (frecvenţă redusă)

prof. Nenu Camelia

psiholog Soltan Andreea

Catedra: GEOGRAFIE, RELIGIE

1. GEOGRAFIE

prof. Ciocan Emanuela - diriginte XIA (seral)

prof. Costache Cristina - diriginte II E maiştri

2. RELIGIE

prof. Tofan Ionelia

IV. Aria Curriculară "EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT, EDUCAŢIE MUZICALĂ, EDUCAŢIE PLASTICĂ"

Catedra: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

prof. Ababei Cătălin Stelian 

 V. Aria Curriculară "TEHNOLOGII"  

Catedra: INFORMATICĂ

prof. Vişan Mirela 

prof. Muşunoiu Novetschi Iuliana Monica

prof. Severin Mirela - diriginte 9Ap profesională

Catedra: TEHNICĂ

ing. prof. Ciupercă Silviana 

ing. prof. Guguilă Claudia Liliana 

ing. prof. Iliev Voichiţa - diriginte II C postliceală

ing. prof. Onu Anca Angelica - diriginte I E maiştri

ing. prof. Strat Mariana - diriginte I A postliceală

ing. prof. Vârlan Oana - diriginte 11B (zi)

ing. prof. Anghele Desilia - diriginte 11A (zi)

prof. Neagu Maria Magdalena - diriginte II A postliceală

prof. Porosnicu Elena

prof. Palade Elena

Prof. Glod Romică

prof. Neghină Maricica - diriginte II B postliceală

prof. Telucan Valeria - diriginte XI B (seral) şi II E maiştri

prof. ing. Lungu Viorica Steluţa - diriginte 10Ap profesională

prof. ing. Mazilu Lidia

prof. ing. Fătu Rădiţa - diriginte I M maiştri

prof. ing. Gambara Emanoil Teodor

Catedra: MAIŞTRI INSTRUCTORI

ms. instr. Balaban Lucian

ms. instr. Şandor Nicolae - diriginte 11Ap profesională

ms. instr. Manea Nicu

ms. instr. Ghiţă Alexandru Dragoş

ms. instr. Ilie Ion

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©