Model cerere autentificare

Print
Parent Category: SERVICII Category: Serviciul Secretariat
Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date
  • CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ   AUTENTIFICARE ACT DE STUDII

 

DOMNULE DIRECTOR,

 

             Subsemnatul(a) ________________ (se trece numele cu care a fost făcută înscrierea la cursuri), domiciliat(ă) în _________

având CNP___________, absolvent a (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul, anul când a început şcoala – anul când a terminat şcoala), vă rog să aprobaţi eliberarea unei adeverinţe de autentificare a actului de studii: _____________ fiindu-mi necesară la ________ (se trece motivul solicitării sau locul unde se va depune adeverinţa).

 

Data:                                                                          Semnătura

 

 

Domnului  Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

  • MODEL

DOMNULE DIRECTOR,

 

             Subsemnata, POPESCU MARANDA (căsătorită IONESCU), domiciliată în Galaţi, str, Oţelarilor nr 2, bl. O9 ap 11, având CNP 2651110171123, absolventă a 10 clase,cursuri de zi, clasa a 9 M6, profil metalurgic, an şcolar 1988 – 1989 , clasa a 10 M6, profil metalurgic, an şcolar 1989 – 1990, vă rog să aprobaţi eliberarea unei adeverinţe de autentificare a diplomei de absolvire şi a certificatului de competenţe profesionale fiindu-mi necesară la întocmirea unui dosar.

Data:                                     Semnătura,

 

Domnului  Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©