Model cerere eliberare certificat absolvire liceu fără examen bacalaureat

Print
Parent Category: SERVICII Category: Serviciul Secretariat
Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date
  • CERERE ELIBERARE CERTIFICAT ABSOLVIRE LICEU FĂRĂ EXAMEN DE BACALAUREAT

DOMNULE DIRECTOR,

            

             Subsemnatul(a) ________________ (se trece numele cu care a fost făcută înscrierea la cursuri), domiciliat(ă) în _________

având CNP___________, absolvent a (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul, anul când a început şcoala – anul când a terminat şcoala), vă rog să aprobaţi eliberarea unui certificat de absolvire a liceului fără bacalaureat.

              Anexez alăturat copie C.I./B.I. şi 2 fotografii.

 

Data:                                                                     Semnătura,

 

Domunului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați

 

  •  MODEL  

DOMNULE DIRECTOR,

             Subsemnata POPESCU MARANDA (căsătorită IONESCU), domiciliată în Galaţi, str, Oţelarilor nr 2, bl. O9 ap 11, având CNP 2651110171123, absolventă liceului, curs F.R.,fără bacalaureat, clasa a XI-a A FR. 2000-2001, clasa a XIII-a A FR 2002-2003, vă rog să aprobaţi eliberarea unui certificat de absolvire a liceului fără bacalaureat.

             Anexez alăturat copie C.I/B.I. şi 2 fotografii.

 

Data:1 februarie 2008                                                   Semnătura,

 

Domunului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©