Model cerere adeverinţă pentru publicarea în Monitorul Oficial a pierderii actului de studii

Print
Parent Category: SERVICII
Created on Tuesday, 05 October 2010 Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date
  • CERERE ELIBERARE ADEVERINŢĂ PENTRU PUBLICARE MONITOR OFICIAL A PIERDERII ACTULUI   DE STUDII (DIPLOMĂ)

DOMNULE DIRECTOR,

            

             Subsemnatul(a) ________________ (se trece numele cu care a fost făcută înscrierea la cursuri), domiciliat(ă) în _________

având CNP___________, absolvent a (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul, anul când a început şcoala – anul când a terminat şcoala), vă rog să aprobaţi eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte seria şi nr. actului de studii original, fiindu-mi necesară la publicarea în Monitorul Oficial a pierderii________(diplomă, certificat, atestat).

 

Data:                                                                     Semnătura,

 

Domnului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

 

  • MODEL  

DOMNULE DIRECTOR,

             Subsemnata POPESCU MARANDA (căsătorită IONESCU), domiciliată în Galaţi, str, Oţelarilor nr 2, bl. O9 ap 11, având CNP 2651110171123, absolventă a şcolii profesionale,cursuri de zi, anul I SD3, profil sudor, an şcolar 1988 – 1989 , anul III SD3, profil sudor, an şcolar 1990 – 1991, vă rog să aprobaţi eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte seria şi nr. actului de studii original, fiindu-mi necesară la publicarea în Monitorul Oficial a pierderii diplomei de absolvire a şcolii profesionale.

 

Data:1 februarie 2008                                                  Semnătura,

 

Domnului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©