Model cerere retragere de la cursuri

Print
Parent Category: SERVICII
Created on Tuesday, 05 October 2010 Last Updated on Monday, 02 September 2013 Published Date
  • CERERE  RETRAGERE DE LA CURSURI

 

DOMNULE DIRECTOR,

            

             Subsemnatul(a) ________________ (se trece numele cu care a fost făcută înscrierea la cursuri), domiciliat(ă) în _________

având CNP___________, absolvent a (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul, anul când a început şcoala),în anul şcolar 2007-2008 înscris în clasa (se trece nivelul studiilor, forma de învăţământ, clasa, profilul) vă rog să aprobaţi retragerea de la cursuri deoarece____________(se trece motivul).

 

Data:                                                                                     Semnătura,

Domnului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

  • MODEL 

DOMNULE DIRECTOR,

             Subsemnata POPESCU MARANDA (căsătorită IONESCU), domiciliată în Galaţi, str, Oţelarilor nr 2, bl. O9 ap 11, având CNP 2651110171123, absolventă a S.A.M.,cursuri de zi, cls 9 A.a , profil electromecanic, an şcolar 2005-2006, în anul şcolar 2007-2008 înscrisă în clasa a 11A.a, an de completare, profil electromecanic,vă rog să aprobaţi retragerea de la cursuri deoarece m-am căsătorit şi nu mai pot să urmez cursurile.

 

Data:1 februarie 2008                                                                        Semnătura,

 

Domnului Director al Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu Galați 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions. Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu
Copyright 2012

©